Ceník

Nejsme plátci DPH

Mediace  se dvěmi protistranami                                                       

Každá započatá hodina (60 min)                                                                                                    1000  Kč

Poznámka 

Obvykle se strany podílí na hodinové sazbě rovným dílem, tj. 500 Kč každá strana za každou započatou hodinu. Obvyklá délka jednoho mediačního setkání je 2 - 3 hodiny.

Pokud se strany ohledně rozdělení platby za mediaci dohodnou jinak, mediátor to respektuje.

Tato sazba zahrnuje spory osobní, sousedské, příbuzenské, živnostenské. 

Firemní mediace se ve firemních prostorách na území ČR 

Každá započatá hodina (60 min)2000 Kč

Mediace s více protistranami

cena se stanovuje individuálně