Mediátor pro Prahu a Středočeský kraj

Mediace, je způsob, jak se vyhnout soudnímu jednání a řešit spor v neformálním prostředí s pomocí mediátora, odborníka na komunikaci.

Život přináší různé situace. Příznivé i nepříznivé. Občas přichází i spory. 

Ty obtížněji řešitelné Vám mediace pomůže zvládnout snadněji.

Příbuzenské a rodinné spory

Spory související s koncem vztahu, s péčí o starší rodinné příslušníky nebo s vypořádáním dědictví.
Mezigenerační soužití a vše, co přináší.

Vzájemná komunikace po rozchodu, rozdílné pohledy na výchovu a péči o děti, rozdělení společně nabytého majetku nebo bydlení.

V podobně emočně vypjatých situacích někdy bývá těžké racionálně komunikovat.
Zvládněte to ve větší pohodě s pomocí mediátora.

Spory ZÁKAZNÍK - DODAVATEL

Nekvalitně odvedená práce

Neplatící zákazník

Stres a patové situace. Spory o dobré jméno firmy.

I ve zdánlivě neřešitelných situacích, kdy obě strany cítí, že jsou v právu, ale nechtějí investovat svůj čas a peníze do soudního řízení, lze prostřednictvím mediace najít možnosti oboustranně přijatelné dohody.

Spory občanské a sousedské

Problematické vztahy se sousedy mohou být velmi stresující. Netrpělivost střídá nepochopení a komunikace vázne.

Frustrující situace, kterou zažila řada z nás. 

Prostřednictvím mediace lze komunikaci uvést do produktivní formy a Vaše situace se může rázem změnit.  

Spory na pracovišti

Konflikty v práci, ať už v osobní nebo pracovní rovině, mohou firmě způsobit nemalé problémy v podobě sníženého pracovního nasazení, váznoucí komunikace a v konečném důsledku i odchodu klíčových zaměstnanců apod.


Při mediaci pracovních vztahů společně dokážeme rozkrýt příčiny komunikačních bloků, napřímíme vztahy a budeme se věnovat všem aspektům ovlivňujícím pracovní ovzduší.

Jak to na mediaci vypadá

Pro naše klienty se snažíme vytvořit příjemné prostředí, ve kterém mají zúčastněné strany garantovaný prostor pro svá vyjádření, názory a postoje k dané situaci.

Co na mediaci potřebuji?

Potřebujete jen svůj čas.

Vše ostatní, především efektivní vedení mediace a produktivní komunikace mezi stranami je úkolem mediátora.

Co mi mediace dá?

Mediace vás posune ze současné nevyhovující situace k řešení, keré bude pro zúčastněné strany úlevné a kvalitativně lepší, než byl stav předcházející.

Těšíme se na vaši návštěvu

Mediační služby